KAS YRA JUDESIO PRAKTIKA?

Judesio praktikos yra paremtos konceptu, kuris kviečia atitolti nuo judesio/sporto skirstymo į disciplinas ir pažiūrėti
kas jas apjungia, kokios yra tiek pagrindinės, tiek labiau kompleksinės žmogaus judėjimo galimybės.

Gebėti gyventi ilgiau ir kokybiškiau turėtų būti kiekvieno žmogaus siekiamybė. Visi žinome, kad tam pasiekti turime būti fiziškai aktyvūs. Tačiau kokia judėjimo forma mums yra labiausiai reikalinga? Drįstu teigti, kad tokia, kuri prisideda prie lengvesnės kasdienybės, kuri kelia pakankamai iššūkių, bet tuo pačiu moko tausoti kūną.

Kaskart kai reikia nupasakoti kas yra judesio praktika yra labai sunku. Tai dalykas, kuris iš esmės neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai lyg didžiulis žmogaus ir jo kūno galimybių žemėlapis, kuriame pasirenkame kur pradėti, pradedame tyrinėti vieną, kitą jo dalį - vieną, kitą judesio temą, ir taip po truputį plečiame savo pažinimą.

Iš ko susideda tas žemėlapis? Pagrindinės temos, į kurias gilinamės per kasdienes praktikas yra šios:
- judėjimas per erdvę
- balansavimas
- koordinacija
- jėga
- mobilumas
- balansavimas ant rankų
- šuoliai
- objektų manipuliacija (pvz. žongliravimas)
- partneriavimas

Kiekviena praktika ir kiekvienas mėnuo turi savo vyraujančias temas, į kurias pasineriam plačiau, tuo pačiu kiekviena praktika yra visiškai skirtinga.

Kaip Ido Portal yra pasakęs "Aš nesu stiprus, bet nėra vietos, kur būčiau silpnas."

Taip mes siekiame turėti kuo įvairiapusiškesnius gebėjimus, vis didesnį fizinį raštingumą ir kuo daugiau gebėti judėti savarankiškai.

KASDIENĖS JUDESIO PRAKTIKOS